background

Vilkår

1. - Intro


Pristilbud.no ("Pristilbud") opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://pristilbud.no (Tjenesten"). Du må godta disse vilkårene for å få lov til å bruke Tjenesten.

2. - Ansvar


Pristilbud har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres av annonsører eller andre tredjeparter på Pristilbud.no og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold. Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengelig "som den er". Det knyttes ingen garantier eller lovnader til innhold, tilgjengelighet, funksjon, brukervennlighet eller lignende i forbindelse med Tjenesten. Du bruker Tjenesten på egen risiko. I den utstrekning det tillates av norsk lov, er Pristilbud, dets representanter og ansatte ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Pristilbud er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av Tjenesten og en hvilken som helst tredjepart. Du skal holde Pristilbud skadesløs fra ethvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av Tjenesten.

3. - Immaterielle rettigheter


Pristilbud har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Pristilbud og Tjenesten. Pristilbud's immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Pristilbud.

4. - Krav til bruk


Du skal bruke Tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lov, forskrift og praksis. en av å behandle personopplysningene på grunnlag av samtykket før du trakk det tilbake. Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

5. - Suspensjon, utestenging og sletting


Pristilbud kan midlertidig eller permanent stenge tilgang til Tjenesten. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering. Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Pristilbud midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Pristilbud beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.

6. - Webanalyse


Pristilbud vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Pristilbud's personvernerklæring. Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Tjenesten, er korrekte og oppdaterte. Pristilbud har ikke kontroll over eller ansvar for praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder. Pristilbud oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

7. - Endringer


Pristilbud kan gjøre endringer i disse vilkårene og i Tjenestens innhold og funksjonalitet, f.eks. som følge av endrede muligheter i Pristilbud.no's tekniske infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, eller ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Enhver tids gjeldende brukervilkår finnes på Pristilbud.no. Pristilbud vil varsle om vesentlige endringer, så langt som mulig, minst én måned før den trer i kraft. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene i vilkårene, har du ikke rett til å fortsette å bruke Tjenesten.

8. - Tvisteløsning


Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom deg og Pristilbud skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Oslo tingrett er verneting. Du har alltid mulighet til å kontakte Forbrukerrådet for rådgivning, se www.forbrukerradet.no. Dersom du er utilfreds med Pristilbud's håndtering av din klage, rådes du til å ta sende en klage via EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR), se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Inkluder følgende e-postadresse ved innsendelse av slik klage: post@pristilbud.no. Alternativt, kan du sende klagen direkte til Forbrukerrådet for mekling. Dersom meklingen ikke fører frem har du anledning til å sende en klage til Forbrukerklageutvalget, se http://www.forbrukerklageutvalget.no.

9. - Kontakinformasjon


Henvendelser vedrørende Tjenesten eller de plikter og rettigheter som følger av disse brukervilkårene kan rettes til Pristilbud på epost post@pristilbud.no.

Vil du ha flere kunder og øke omsetningen?

Pristilbud

Pristilbud.no er en gratis tjeneste som gjør det enkelt å finne bedrifter som kan gi deg best pris på jobben.
Legg ut din forespørsel idag og få jobben utført!

© 2024 Pristilbud.no